Gifter, människa och miljö

 

Barn har små kroppar och tunn hud, vilket gör att de är särskilt mottagliga för miljögifter som finns i allt från flamskyddade gardiner till impregnerade overaller. Eftersom barn också har en tendens att utforska sin omvärld genom att bita och suga på allt de kommer över utsätts de för ett större intag av miljögifter än vad vuxna gör. Inom EU används ca 30 000 sorters kemikalier i olika produkter. Det är bara 5 procent av dessa som är noggrant undersökta, resten vet vi väldigt lite om eller ingenting alls. Vissa av dessa kemiska ämnen kan påverka fortplantningen och människans hormonsystem negativt.

Ett av dessa farliga ämnen som vi dagligen utsätts för är flamskyddsmedel, som finns i många olika material för att minska risken för brand och även minska spridningen av den. Alla bromerade flamskyddsmedel är otroligt långlivade och svåra att bryta ned.

Effekterna på människor och djur som har visats är att hormonbalans, fortplantningsmekanismer och fertilitet har påverkats negativt. Flamskyddsmedel påverkar dioxinreceptorn och därför finns teorier om att det har cancerogena egenskaper. Vissa föreningar kan också påverka sköldkörtelns funktion då de liknar sköldkörtelhormonet tyroxin. Djurstudier som gjorts har visat att det finns en speciellt känslig period för dessa ämnen under foster- och spädbarnsperioden. Man har gjort studier på möss, tio dagar efter deras födsel, som har visat förändringar i rörelsemönstret, samt både inlärnings- och minnesstörningar hos djuren när de blivit vuxna.

Flamskyddsmedel används i gummi, plast och textiler. Helt enkelt så hittar vi det i de flesta av de produkter som vi dagligen använder, så som möbler, madrasser, TV:n, kläder osv.

En annan farlig miljöbov är isocyanater. Denna kemikalie används för att framställa plaster och dessa plaster förekommer bland annat som mjuka eller styva skumplaster, som t.ex gummimaterial.
Exponering av denna kemikalie kan ge flera symptom. Vanliga problem är snuva, tät och rinnande näsa, irritationshosta och näsblod. Huvudvärk och att man känner sig tung i huvudet är också vanligt. I värsta fall kan man få astma, som man då har kvar i hela livet. Astman gör att man får ett anfall varje gång man kommer i kontakt med isocyanater och att man även blir känslig för luftföroreningar och starka dofter.

Åke Bergman, professor i miljökemi vid Stockholms universitet menar att det enda sättet man kan skydda sig mot dessa gifter är att välja soffa, madrass, kläder osv med omsorg. Att söka efter produkter som inte innehåller flamskyddsmedel, och bästa sättet att hålla koll på det är att fråga expediten i butiken vad produkterna innehåller. Om de inte vet så ska vi fortsätta fråga ändå, för då ökar försäljarnas intresse av att söka mer kunskap.