En ribbotten är en förutsättning för att vårt madrasskoncept ska fungera. De naturliga materialen behöver luft för att hållas fräscha och det innebär även luft underifrån. Välj mellan ribbottnar som är fasta, som du kan ställa in eftergiften och böjligheten på, eller som du kan ställa upp huvud- och/eller fotsektionen på.

5 629.00 kr8 899.00 kr

ribbotten av bok, finns i varianterna fast/ställbar huvuddel/ställbar huvud- och fotdel